Fjerning av datavirus

Mistenker du at du har virus på pc-en? Oppfører maskinen din seg rart? Og i tillegg har blitt treg? Da er det stor sannsynlighet for at pc-en din har blitt innfisert med virus. Det er ingen grunn til panikk, dette fikser vi!

DataVirus

Man risikerer alltid veldig mye ved å ha virus og/eller spyware på datamaskinen. Viktige dokumenter og bilder kan komme på avveie eller du kan rett og slett miste dem for alltid. Og sist men ikke minst så er det en stor sjanse for at kriminelle bakmenn som står bak spredning av slike virus/spionprogrammer får tak i nettbankinformasjon, kredittkortinformasjon og andre passord som de igjen kan misbruke.

Pr dags dato så finnes det omlag 40 store antivirus programmer på markedet, og alle er ikke like flinke til å stoppe datavirus ifra å innfisere pc-en din. Vi følger nøye med antivirus programmenes utvikling til enhver tid. Du vil få det beste antivirusprogrammet innstalert helt gratis når vi foretar en virusrens.

 

Vi garanterer at alle virus og spionprogrammer er borte når du får pc-en tilbake. En trygg pc er veldig viktig.

 

Ta kontakt